Geborgde werkwijze

Versie 1: 29-08-2022

 

Verantwoorde alcoholverkoop is voor UNIK Wijnhuis erg belangrijk. UNIK Wijnhuis wil bij het bestellen op onze website geen alcohol bezorgen aan jongeren onder de achttien jaar.

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe er invulling wordt gegeven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij UNIK Wijnhuis wordt geborgd vanaf het moment van bestellen (telefonisch of online) tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde werkwijze omschrijft:

 1. Hoe UNIK Wijnhuis, samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de leeftijdsgrens bewaakt vanaf de bestelling tot aan de bezorging;
 2. Hoe UNIK Wijnhuis ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijke en helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van UNIK Wijnhuis;
 3. Hoe UNIK Wijnhuis controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.
 1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)
 • Er is een schriftelijke procedure omtrent het telefonisch of online aannemen van bestellingen.
 • Onze bezorger controleert of de ontvanger daadwerkelijk 18 jaar of ouder is. Namelijk aan de hand van controle van een identiteitsbewijs (conform artikel 20 lid 2 van de Alcoholwet).
 • Onze ketenpartner/ externe bezorger controleert of de ontvanger daadwerkelijk 18 jaar of ouder is. Namelijk aan de hand van controle van een identiteitsbewijs (conform artikel 20 lid 2 van de Alcoholwet).
 1. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)
 • Door het volgen van een training sociale hygiëne zijn onze medewerkers op de hoopte van regelgeving omtrent alcohol verkoop op afstand.
 • Er is een schriftelijke procedure omtrent het verzend klaar maken van pakketten met alcoholische producten.

 1. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)
 • Elke maand wordt onze website gecontroleerd op eventuele fouten.
 • Elke half jaar volgt een evaluatie van de geborgde werkwijze en actualisering na iedere wijziging van de situatie.
 • Indien er onregelmatigheden zich voordoen omtrent de externe bezorging volgt een evaluatie met de externe bezorger.